Trekanten Cup 2021

Vår förhoppning är ju givetvis att kunna genomföra Trekanten Cup 2021 som planerat helgen 7-8 augusti. Då det är ett mycket besvärligt läge i samhället med Covid-19 så väljer vi att enbart ta emot intresseanmälningar via e-post för tillfället. Intresseanmälan mailar ni till trekantencupanmalan@gmail.com

När vi vet mer kommer vi öppna upp för skarpa anmälningar och då mailar vi alla som skickat in en intresseanmälan! Vi beräknar kunna veta mer i slutet av maj.

Skicka ditt svar