Avgifter

Anmälningsavgift 9år: 1200kr


Anmälningsavgift 10-12år: 1500kr

Avgifter gäller per anmält lag.


Efter avslutad cup-dag får varje deltagare i respektive lag en medalj som tack för sitt deltagande i Trekanten Cup.