Slutgiltig anmälan av deltagaravgift


Deltagaravgift ( inkl. lunch lördag, middag lördag, frukost söndag och lunch söndag ) 450kr/spelare/ledareDeltagaravgift ( utan kost och logi ) 200kr/spelare/ledare


Frukost lördag +40kr/spelare/ledare
Lunch lördag +60kr/spelare/ledare
Lunch söndag +60kr/spelare/ledare